Mantar Yetiştirme Odaları

Mantar Yetiştirme Odaları

Mantar Yetiştirme Odaları


  • İklimlendirilmiş soğuk odalar, mantarların üremelerine ve verimli şekilde yetişmelerine uygun şekilde nem, ısı ve havalandırma kontrolü yapılabilen depolardır.
  • Doğal olarak mantarların yetişmesi ancak mantarın istediği şartların oluşmasına bağlı olduğu halde , ticari işletmelerde bu şartlar suni olarak oluşturulmaktadır.
  • Kültür mantarı yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırma en önemli ekolojik faktörlerdir.Verim ve kaliteyi büyük ölçüde etkilemektedir.
  • Mantarlar iklim istekleri bakımından çok seçici olduğu gibi farklı dönemlerinde de farklı ekolojik isteklerde bulunmaktadır.