Kontrollü Yetiştirme ve Olgunlaştırma Odaları

Kontrollü Yetiştirme ve Olgunlaştırma Odaları

Kontrollü Yetiştirme ve Olgunlaştırma Odaları


  • Soğuk odalarda meyve ve sebzenin bozulmadan uzun süreli saklanabilmesi için uygun bir atmosfer ortamı yaratılır. Bu atmosfer kontrollü soğuk odalarla sağlanmaktaıdr.
  • Atmosfer kontrollü soğuk oda ortamı; oksijenin neredeyse yok edildiği, azotlu bir ortamın oluşturulduğu, saklanan sebze ve meyveden üreyen zarar verici karbondioksit ve etilenin emildiği ideal ısı derecesinin sağlandığı bir ortamdır.