Et Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi

Et Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi

Et Ürünleri İşleme ve Muhafaza Tesisi


  • Soğuk hava depolarında yahut et entegre tesislerinde, Et ve et ürünlerinin muhafazasının amacı ürünlerde oluşabilecek kokuşma ve bozulmasını önlemek,buna neden olan mikroorganizmaların üreme ve çoğalma koşullarını elverişsiz duruma getirmektir.
  • Bu gerçekleştirildiğinde mikroorganizmaların yanı sıra et ve et ürünlerinin bozulmalarına neden olan fiziksel,kimyasal ve enzimatik faktörlerin etkileri de büyük ölçüde yavaşlatılır ve durdurulabilir.
  • Et ve et ürünlerinin dayanıklılığının artırılmasında kullanılan yöntemler fizilsel ve kimyasal yöntemler olarak sınıflandırılabilir.
  • Fizilsel yöntemler:Soğutma,Dondurma,Kurutma,Isıtma
  • Kimyasal Yöntemler:Tuzlama,Kürleme,Dumanlama,Işınlama,Kimyasal Koruyucu Maddeler Kullanma,Fermentasyon
  • Soğuk odalarda ürünleri muhafaza etmekteki amaç,rigor mortis şekillenmiş karkas(bütün) veya parça etlerin iç sıcaklığını +4 dereceye düşürmektir.
  • Et ürünlerinin soğuk hava depolarında, Sığır ve manda karkasları 1/2 veya 1/4 gövde olarak, Dana,koyun ve keçi karkasları tam gövde şeklinde muhafazası gerçekleştirilir.